Mediáció vagy Pereskedés?

Mediáció vagy Pereskedés? Mivel a mediáció egy sajátos permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, amelynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett harmadik személy (mediátor) bevonása mellett a jogvitát rendező írásbeli megállapodás (egyezség) kölcsönös létrehozása, így a polgári peres jogvitákban helye van a közvetítői eljárás megindításának. Kivételt képez 7 ügycsoport, amelyek tekintetében[…]