Mediáció vagy Pereskedés?

Mediáció vagy Pereskedés?

Mivel a mediáció egy sajátos permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, amelynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett harmadik személy (mediátor) bevonása mellett a jogvitát rendező írásbeli megállapodás (egyezség) kölcsönös létrehozása, így a polgári peres jogvitákban helye van a közvetítői eljárás megindításának.

Kivételt képez 7 ügycsoport, amelyek tekintetében kizárt az eljárás megindítása:

1. Házassági perek esetében (bontó per, házasság érvényességének megállapítása) csak a bíró rendelkezik olyan hatáskörrel, amely alapján ítéletében a házasság érvényességét vagy érvénytelenségét, létét vagy nem létét megállapítsa.

Minden egyéb járulékos kérdésben kezdeményezhető a mediáció, pl. vagyon megosztása, vagy a gyermek elhelyezése, a kapcsolattartás, amelyben nem csak a bíróság, hanem a szülők is rendelkeznek olyan kompetenciával, amely alapján a

gyermek megfelelő lakhatási körülményeit, testi-lelki-érzelmi fejlődéséhez szükséges környezetét közösen megállapítják.

2. Apasági és származási perek

3. Szülői felügyelet megszüntetése és visszaállítása

4. Gondnokság

5. Közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata

6. Sajtó helyreigazítás

7. Bírósági végrehajtással kapcsolatos perek

A bíróságok tehermentesítésével egy új perkultúra, a mediáció megvalósítása indult el Magyarországon, mely Nyugat-Európában már több évtizede sikeresen működik.

 

Miért jobb a mediáció?

 

  Szempontok Mediáció Polgári per
1  A felek közötti kapcsolat minőssége Jó a kapcsolat a felek között:

a korrekt kapcsolat megmarad, vagy átalakul, illetve a kapcsolat korrekt módon lezárul.  (Felek közös akarat elhatározással döntenek úgy, hogy közvetítői eljárásban kívánják jogvitájukat rendezni, ők választják ki a mediátor személyét, és ha megszületik köztük az egyezség, azt is közös aktív közreműködéssel hozzák létre és írják alá.

Olyannyira rossz a felek között a kapcsolat, hogy helyrehozhatatlanul meg is romlik.

A bíróság az eljárás során egyenrangúként kezeli a feleket.

A döntés pedig az eljárás végén valamelyik fél számára sérelmes lesz.

2 Eljárás díja, költsége Olcsóbb, hiszen az eljárásban a közvetítő munkadíját, esetlegesen felmerült költségeit közösen fizetik. Rendkívül drága eljárás, hiszen meg kell fizetni az eljárási illetéket, az eljárás során felmerült egyéb költségeket, ügyvédi költséget, munkadíjat, stb.
3

Eljárás jellege

(Diszkréció)

A mediátort titoktartási kötelezettség terheli. Nyilvános, bárki megjelenhet és meghallgathatja a vitát.
4 Eljárás tere Megbeszélés keretében zajlik, a felek és a mediátor van jelen. Tárgyalást tart a bíróság, és bárki megjelenhet a tárgyaláson.
5 Eljárás ideje, időtartama Rendkívül gyors, 1-5 alkalom, néhány hét, legfeljebb 4 hónapig tart.

(Ez törvény által kötelezően megszabott időtartam.)

Rendkívül lassú, akár egy évig, vagy még tovább is eltarthat egy per.
6 Eljárás megindítása Közös egyetértéssel indul, a felek közösen döntenek arról, hogy mediátorhoz fordulnak. Felperes egyoldalú kérelmével – keresetlevél – indul, a másik fél hozzájárulását nem kell kikérnie, ő lépéskényszerbe kerül.
7 Döntési mechanizmus A felek közösen, egyhangúan, akarategységben döntenek.

(Ezt a döntést a mediátor közvetíti, a mediátor aktívan részt vesz, a feleket megpróbálja egyezségre juttatni, egymás irányába az akaratukat közvetíti, de a végső döntést a felek alkotják meg)

Külső független személy, a bíró határoz, ő hozza meg a döntést a felek vitájában.

Az események irányítása nincs a felek kezében.

8 A felek lelkiállapota Mindkét fél pernyertesnek érzi magát, pozitívnak éli meg az eljárást.

Kevesebb és rövidebb ideig tartó stressz.

 

Negatív érzet, a pernyertes fél is vesztesnek érzi magát, mert a bíróság esetleg nem azt/annyit ítél meg, amit/amennyit kért.

Vesztesek a felek, mert akár az üzleti, akár a házassági kapcsolat az ítélettel felbomlik.

Évekig elhúzódó stresszes állapot, pszichoszomatikus tünetek, megbetegedés.

 

(Bizonyos büntető ügyekben – közlekedési-, személy elleni-, vagyon elleni bűncselekmények – lehetőség van büntetőjogi mediáció kérésére, amennyiben a törvényben meghatározott feltételek alapján az ügy mediálható.            A büntetőjogi mediáció során a bűncselekmény sértettje és terheltje személyes találkozó keretében beszélhetnek a történtekről, a bűncselekmény következményeiről, az okozott sérelmekről, valamint a jóvátétel lehetőségeiről mediátor/mediátorok jelenlétében. Az itt megkötött megállapodás közokiratnak minősül.

Bővebb információval rendőrök, ügyvédek, bírók, valamint kormányhivatalok, családsegítő szolgálatok, és az Igazságügyi Szolgálat munkatársai szolgálhatnak.)

Összegezve: A bírósági pereskedéshez képest a mediáció gyorsabb, relatíve olcsóbb, önkéntesség elvén működik, ezért kevesebb stresszel jár, és a tapasztalataim szerint a létrejött egyezséget be is tartják.

Diszkrét, biztosítja a felek között a korrekt kapcsolat miatt a jövőbeni együttműködést, rugalmasabb, mint a bírósági ítélkezési eljárás, mivel a döntés nem lehet elfogadhatatlan az egyik félnek.

Fontos előnye még:   Nincs veszíteni valójuk a feleknek!

Ha csak néhány kérdésben született közös megállapodás, vagy egyáltalán nem jön létre megállapodás, választhatnak másik megoldást. Nincs kizáró ok.

Az információ kérése nem kerül semmibe.

Hívjon vagy írjon, tegye fel kérdéseit, ami nem kötelezi semmire sem.