A megoldhatatlan konfliktusok
megoldása.

Rólam

Kóder Zsuzsa vagyok, két felnőtt korú fiú édesanyja.
2001-ben költöztem Miskolcra és azóta itt élünk a férjemmel.
2004 óta Miskolcon dolgozom a szociális szférában közalkalmazottként.

2004-ben végeztem a DE Nyíregyházi Főiskolai Karán Általános szociális munkásként, majd szakvizsgát tettem 2009-ben.
2009-ben a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szereztem meg a Foglalkoztatási és rehabilitációs jogi tanácsadói képesítést, majd 2014-ben szintén itt végeztem Általános és igazságügyi mediátorként. 2015. 06. 19. napjától rendelkezem az Igazságügyi Minisztérium által kiállított Közvetítői igazolvánnyal, melynek száma: 002412/1.


Nem az a célom, hogy egy idealizált kapcsolatrendszert alakítsanak ki a hozzám forduló ügyfelek.
Véleményem szerint nem létezik felhőtlen együttélés hosszútávon. Az emberi kapcsolat olyan, mint az időjárás: vannak napsütéses órák, napok, hetek, aztán gomolyfelhők keletkeznek, összeállnak, beborul az ég, mennydörög és villámok cikáznak, kitör a vihar.
Ilyen a konfliktus is.
Carl Rogers a neves pszichológus azt mondta: nem tudok senkinek semmit megtanítani, csak megteremthetem számára azt a környezetet, amelyben tanulni képes.

Lehet, hogy nem lesz a továbbiakban felhőtlen az égbolt felettük, de általam megtanulják, hogyan oszlassák szét a felhőket, mielőtt úgy összeállnak, hogy orkánszerű pusztító viharral zárják le a kialakult helyzetet.
Ha alkalmassá válnak a vihar „jelzéseinek” észlelésére és megoldásokat keresnek a kialakulásának elkerülésére, akkor a mediáció eredményes volt.

Célom az, hogy az ügyfeleim a megbeszélés során megtapasztalják: képesek együtt úgy megoldani a problémájukat, hogy a végén megkönnyebbülve, valódi nyertesként álljanak fel a tárgyaló asztaltól.

Önnek, kedves Olvasó joga van dönteni a saját sorsáról.
Ha élni akar ezzel a lehetőséggel és nem egy kívülálló ítéletére bízza a jövője alakulását, akkor írjon, vagy hívjon.
Ez lesz az első döntés, ami az Ön kezében van.

MEDIÁCIÓ – KÖZVETÍTÉS

„Nem a konfliktus a rossz tehát önmagában,
hanem a kezeletlenül hagyott konfliktus.”
Kertész Tibor
A mediáció nem egy napjainkban már ismertté vált távol-keleti gyógymód a lelki egyensúly megtalálására, hanem egy speciális konfliktuskezelési módszer, amely az 1960-70-es években jelent meg újra, hiszen régi iratok bizonyítják, hogy már a középkorban is voltak mediátorok.
Célja a jelenlegi kommunikáció, tárgyalási stílus megváltoztatása, a kapcsolat javítása, átalakítása, vagy korrekt megszüntetése párok, családtagok, ismerősök, idegenek, közösségek, intézmények, vagy cégek között.

A mediáció a peren kívüli megegyezés lehetősége, amelyben a felek közötti egyezség kialakítását közvetítő – mediátor – segíti, törekedve az álláspontok közelítésére.
A vitarendezésnek olyan formája, amelyben egy pártatlan harmadik fél, a mediátor (közvetítő) segíti a felek közötti párbeszédet az érdekeiknek megfelelő és mindegyikőjüknek elfogadható írásbeli megállapodás létrehozásában, elkerülve ezzel a kapcsolat elmérgesedését és az elhúzódó, idegőrlő és nem utolsó sorban pénztárcát nem kímélő, költséges pereskedést.
Fontos azonban, hogy mediációs eljárás nem csak permegelőzés érdekében, hanem a peres eljárás közben is kezdeményezhető. (Erről értesíteni szükséges az eljáró bírót.)

Közvetítés vagy Per?

Mivel a mediáció egy sajátos permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, amelynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett harmadik személy (mediátor) bevonása mellett a jogvitát rendező írásbeli megállapodás (egyezség) kölcsönös létrehozása, így a polgári peres jogvitákban helye van a közvetítői eljárás megindításának.

Kivételt képez 7 ügycsoport, amelyek tekintetében kizárt az eljárás megindítása:

1. Házassági perek esetében (bontó per, házasság érvényességének megállapítása) csak a bíró rendelkezik olyan hatáskörrel, amely alapján ítéletében a házasság érvényességét vagy érvénytelenségét, létét vagy nem létét megállapítsa.

Minden egyéb járulékos kérdésben kezdeményezhető a mediáció, pl. vagyon megosztása, vagy a gyermek elhelyezése, a kapcsolattartás, amelyben nem csak a bíróság, hanem a szülők is rendelkeznek olyan kompetenciával, amely alapján a gyermek megfelelő lakhatási körülményeit, testi-lelki-érzelmi fejlődéséhez szükséges környezetét közösen megállapítják.

2. Apasági és származási perek

3. Szülői felügyelet megszüntetése és visszaállítása

4. Gondnokság

5. Közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata

6. Sajtó helyreigazítás

7. Bírósági végrehajtással kapcsolatos perek

A bíróságok tehermentesítésével egy új perkultúra, a mediáció megvalósítása indult el Magyarországon, mely Nyugat-Európában már több évtizede sikeresen működik.

Szolgáltatások

Uploaded image

Párkapcsolati mediáció

Akkor célszerű ehhez folyamodniuk, ha a kapcsolatukban problémák vannak jelen, melyek megmérgezik az együttélést, de még reménykednek abban, hogy együtt tudnak élni, ha ezt/ezeket megoldják. A mediáció végeztével megtanulnak egy új megoldási alternatívát, egy másfajta kommunikációt, hogy a további életük során megjelenő problémákat képesek legyenek megoldani.
Uploaded image

Válási mediáció

Akkor szükséges, ha az élettársi vagy házastársi kapcsolat már annyira megromlott, hogy a nem látnak esélyt az együttélésre. Ekkor a felek igénye az, hogy minél gyorsabban létrejöjjön köztük egy közösen megalkotott, korrekt megállapodás, melyet a közvetítő írásba foglal és a bíróságon a felek beadhatják, mint megegyezésük írásos formáját.
Uploaded image

Kapcsolattartási (gyermekvédelmi) mediáció

A különélő gyermekkel, gyermekekkel való kapcsolattartásra vonatkozó viták esetén minden érintett fél „harcol” az igazáért, a jogaiért, azonban az igazi károsult éppen az, akiről vitáznak: a gyermek, aki ekkor egy személyben cél és/vagy eszköz. A mediáció során a felek egy olyan megállapodást köthetnek, mely tiszteletben tartja minden érintett fél szükségleteit és lehetőségeit. Ebben az esetben a gyermek a lehető legkevésbé sérül, mivel a mediáció során a felek között a középpontban éppen az ő szükségletei, lelki egyensúlya és biztonságos jövője, élete áll. Ez az eljárás a gyámhivatalokban is kérhető a gyorsabb eredményesség érdekében. 4 hónap áll rendelkezésükre a megállapodás megkötéséhez, melyet a gyámhivatal a felek kérésére, mint akaratukkal mindenben megegyező okiratot jóváhagy.
Uploaded image

Családi mediáció

Családtagok között felmerülő konfliktusok a család többi tagjára is hatással vannak és más kapcsolati viszony is megromolhat általa. Ilyen lehet pl. a szülő – gyermek, testvérek közötti, férj/feleség és házastárs szülője között kialakult és már elviselhetetlen rossz kapcsolat, melynek kialakulását kiváltó okai feltárásában tudok segítséget nyújtani. Ha az okok ismertté váltak, akkor a probléma megoldására is nagyobb esélyt kapnak a résztvevők.

Díjazás

A mediátort közvetítői tevékenységéért óradíj illeti meg, és igényt tarthat a felmerült és igazolt költségek megtérítésére.

A mediációs eljárás költségei azonban messze nem érik el a peres eljárás során felmerülő és ügyfeleket érintő költségeket.

Általában a felek megosztják a szerződésben rögzített mediátori díjazást, azonban ettől megegyezésük alapján el is térhetnek.

A díjazásról a mediáció elején egyedileg megállapodnak, mivel az összeg konkrét rögzítését befolyásolhatja az ügy bonyolultsága, az érintettek száma, a felek együttműködő készsége.

A mediációs eljárás előkészítő beszélgetéssel kezdődik, amikor a felek külön-külön találkoznak a mediátorral. Ennek időtartama 1 - 2 óra.

Következő alkalommal már sor kerül a közös mediációs ülésre, melynek időtartama maximum 3 óra.

(1 – 5 alkalom, 2 - 4 hónap alatt)

A felek kérésére megerősítő megbeszélésre kerülhet sor a megállapodást követő 3. vagy 4. hónapban.

Az alábbiakban szereplő díjak tájékoztató jellegűek:

Előkészítő, önálló mediációs ülés: 2.000.-Ft./óra

Közös mediációs ülés: 3.000.-Ft./óra

Megállapodás részletes megírása: 3.500.-Ft.

KapcsolatTelefon: 06/30/861-9030
(hétköznap 16 óra után, hétvégén bármikor)

E-mail: koder.zsuzsa@gmail.com